தோண்ட தோண்ட வரும் குழந்தைகளின் எலும்பு கூடுகள்

0 1 min

கனடா பள்ளியில் 215 குழந்தைகளின் சடலங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டன கனடா பள்ளியில் 215 குழந்தைகளின் சடலங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டன டோரண்டா: ஒரு ஸ்கூல் முழுக்க எலும்பு கூடுகள் இருக்கிறதாம்.. தோண்ட தோண்ட வந்துவிழும் உடல் உறுப்புகளை கண்டு அதிர்ந்து போயுள்ளனர் கனடா நாட்டு போலீசார்..! அந்த காலத்தில் இருந்தே ஒருநாட்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு குடியேறுவது என்பது இயல்பாக நடந்து வரக்கூடிய விஷயம். […]

India